A számla-adatszolgáltatás 2021-től hatályos változása miatt a magánszemély és külföldi vevő felé kiállított számlák adatait is küldeni kell.

Számla-adatszolgáltatás 2020-ig

2018. óta már két lépcsőben bővült a számla-adatszolgáltatás alá eső bizonylatok köre. Ezekről korábbi cikkeinkben már beszámoltunk nektek.

2018. július 1-től első körben az “áfás” cégek 100 ezer forint áfa tartalom feletti (1 nap) és 500 ezer forint (5 nap) feletti áfatartalmú számláikról kellett adatot szolgáltatniuk.

2020. július 1. óta már nem csak az áfa körös adóalanyoknak, hanem az alanyi adómentes adóalanyoknak (adószámos magánszemélyeknek is) adatot kell szolgáltatniuk abban az esetben is ha belföldi adóalany felé bocsátanak ki számlát. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjedt már a adótartalom nélküli adóalany (adószámmal rendelező vevők) felé történő minden belföldi számlakibocsátásra. Ebben az esetben, ha az áfa adótartalom a számlán nem érte el az 500.000 forintot, akkor 4 napjuk volt az vevők felé kibocsátott számláik adattartalmát a NAV-hoz bejelenteni. 500.000 forint áfa tartalom feletti számlák esetén maradt az 1 napos szabály. (kibocsátás napját követő egy naptári napon belül)

Számla-adatszolgáltatás 2021. január 1-től

Minden számláról adatot kell szolgáltatni

Bár az átállásra a NAV adott pár napot a számlázó program készítőinek, de technikailag 2021. január 1-től már

  • minden magyarországi adóalany (adószámmal rendelkező magánszemély, cég, egyéb szervezet)
  • minden belföldi és
  • minden külföldi
  • adóalany vagy
  • nem adóalany (természetes személy) részére kiállított számla adattartalmát a 2020. július 1-től jogszabályi előírások szerint jelentenie kell a NAV felé a rendelkezésre álló adatszolgáltatási felületen keresztül.

Számla-adatszolgáltatási határidő 2021

2021-ben marad az adatszolgáltatási határidő a 2020. július 1-je óta hatályban lévő, csak az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett számlák köre bővül ki az előzőekben leírtak szerint.

A számla adatszolgáltatási határidő tehát az alábbi marad:

  • az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül,
  • egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

Számla-adatszolgáltatás adattartalma

A 2020. július 1-től hatályos adatszolgáltatás adattartalmában nincs változás. Viszont fontos szabály, hogy 2021-től teljesített adatszolgáltatás esetében a természetes személy (adószám nélküli magánszemély) részére kiállított számlák esetében nem kell adatot szolgáltatni. Ezen számlák esetében a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevéről és címéről!

Ez azt jelenti, hogyha adószám nélküli magánszemély részére állítunk ki számlát, akkor az ilyen számlák esetén a NAV felé csak a számla többi adatát kell beküldenünk nekünk, vagy számlázóprogramunknak. A számla vevő nevét és címét nem kapja meg ezen számlák esetében csak a számla sorszámát, keltét, teljesítés dátumát, termék, szolgáltatás megnevezését, nettó, buttó összegeket tételesen is és áthárított áfa tartalmat, vagy áfa mentesség okát, tényét.

Számla-adatszolgáltatás 2021 jogszabályi helye

Az Áfa törvény 10. számú melléklete az alábbiakra módosul 2021. január 4. hatállyal:

  1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.
  2. Az adóalany a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat e törvény szerinti adattartalmáról, továbbá, az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről, külföldi pénznem esetén annak forintra történő átszámításához alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról köteles adatot szolgáltatni. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.
  3. Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

Számla-adatszolgátatás teljesítése 2021-ben

Amennyiben online vagy telepített számlázó programot használsz, nincs teendőd. A magyar fejlesztésű számlázó programok mindegyik rendelkezik már NAV online adatszolgáltatás beállítási és bekötési lehetőséggel. Ennek előnye, hogy a számlaadatszolgáltatási kötelezettség a számlázó program fejlesztőit terhelik innentől kezdve. Ahogy a számlát kiállítottad, a számlázó program tulajdonképp azonnal beküldi az adatokat.

Amennyiben maradnál a kézzel írt számlázásnál, akkor a fenti adatszolgáltatási kötelezettségre előírt határidők betartása mellett, a NAV online felületén kézzel kell rögzítened az elvárt adattartalmat. Ebben az esetben a határidő vagy az adatok feltöltésének elmulasztása és ebből eredő felelőssége téged terhel.