Bérszámfejtés

Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk, kérje segítségünket.

 

 • Levonások teljes körű kezelése.
 • Fizetési jegyzékek, aláíró listák készítése.
 • Havi adatszolgáltatások, bevallások elkészítése
 • Rehabilitációs-, szakképzési hozzájárulás kiszámítása és bevallása
 • Munkáltatói igazolások kiadása
 • Havi utalandó adók és járulékok listájának elkészítése
 • Személyi jövedelemadó bevallások elkészítése
 • Az ellátási igények elbírálása és a rendszerbe való felvitele, valamint számfejtése.
 • Munkaügyi (havi, negyedéves, éves) statisztikák elkészítése
 • Az ellátásokkal kapcsolatos főkönyvi feladás készítése.
 • Bérrendszerek (időbér, teljesítménybér, havi díj) kidolgozása
 • Dolgozók be- és kiléptetése, bejelentése a hatóságok felé
 • Munkáltatással és bérezéssel kapcsolatos tanácsadás
 • Cafetéria rendszer kidolgozása
 • Dolgozók adatainak nyilvántartása
 • Kilépő dolgozók elszámolása és bizonylataik elkészítése.
 • Normál és változó munkarendű dolgozók munkabérének bérszámfejtése
 • Bérpótlékok, béren kívüli juttatások bérszámfejtése
 • Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bérszámfejtése

munkabér adóterhei

A bruttó munkabérek adóterhei két fő csoportba sorolhatók:

munkavállalómunkabérét terhelő adók és járulékok a következők lehetnek (2020-ban):

A munkaadót a bruttó munkabérek után az alábbi adó és hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli:

A fizetendő adók és járulékok – a különböző jogszabályi rendelkezésekben foglalt feltételek esetén- adó-, adóalap, illetve járulékkedvezményekkel csökkenthetőek. Bizonyos esetekben adó-, vagy járulékmentesség érvényesül, pl. saját jogú nyugdíjas munkavállaló esetén nem keletkezik pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulékfizetési kötelezettség.