Minimálbér
2024-02-15

2023. december 1-től minimálbér: 266.800 Ft, garantált bérminimum: 326.000 Ft.
Általában az adótörvényekben a tárgyév első napján érvényes minimálbért kell
alapul venni.
Néhány kivétel:
• Szocho: annak az egyéni vállalkozónak, aki a vállalkozói szja szabályai szerint fizet
szochót, az adóalapja a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka.
2023 decemberében az adó alapját a 266 800 forint vagy a 326 000 forint 112,5
százaléka jelenti. A havi minimum szocho 39 020 forint (266 800*1,125*0,13), ga-
rantált bérminimum esetében: 47 678 forint (326 000*1,125*0,13)
• TB: A 2023. decemberi tb-járulék megállapításakor minimálbérként 266 800
forintot, vagy szakképzettséget igénylő főtevékenységnél a garantált bérmini-
mum havi összegét, azaz 326 000 forintot kell alapul venni.
• EKHO: Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogo-
sító tevékenységet, akkor a munkáltató 2023 decemberében az általa kifizetett
munkabérnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért, azaz a 266 800
forintot meghaladó részére veheti figyelembe a magánszemély ekho választá-
sára vonatkozó nyilatkozatát.
Lásd: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet
Hatályos: 2023. december 1-től